İNSAN KAYNAKLARI

Hizmetlerimiz

Seçme ve yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme Sürecini aşağıda detayları verilen 7 Aşamalı İnproda Seçme ve Yerleştirme yaklaşımıyla sunarız.

İnproda Danışmanlıkta her bir pozisyon çalışmasına proje mantığıyla yaklaşılır ve her bir proje yedi aşamalı bir süreç içinde değerlendirilir.

1. Şirket ve Pozisyon Tanımlama
– Şirket kültürü ve sektörel durum analizinin yapılması
– İhtiyaç duyulan pozisyonun görev tanımının ve profilin tanımlanması, mesleki ve kişisel özelliklerinin belirlenmesi
– Pozisyonun özelliklerine bağlı olarak uygulanacak kişilik profil analiz aracına karar verilmesi
2. Aday Belirleme
– Araştırma stratejisinin belirlenmesi
– Potansiyel adayların kapsamlı özgeçmiş analizleri
– Değerlendirme sürecine katılacak potansiyel adayların belirlenmesi
3. Mülakat Süreci
– Potansiyel adaylarla randevuların alınması ve mülakatların gerçekleştirilmesi
– Adaylarla yapılan mülakat sonucu teknik yeterliliklerinin ve kişilik analiz sonuçlarının test edilmesi, İnproda görüşlerinin oluşturulması,
– Çıkan tüm sonuçların yazılı hale getirilmesi
4. Raporlama, Adayların Sunumu
– Değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan adaylarla Kısa Liste oluşturulması
– Kısa Listedeki adayların şirkete raporlanması,
– Uygun bulunan adaylarla şirket yetkililerinin randevu organizasyonunun gerçekleştirilmesi
5. Seçme ve Karar Aşaması
– Şirketçe de uygun bulunan ve teklif götürülmesine karar verilen adayların referans araştırmalarının yapılması
– Referans sonuçlarının müşteri firmaya rapor halinde sunulması
6. Teklif ve İşe Yerleştirme
– Aday beklentileri ve teklif paketinin uyumunun sağlanması.
– Teklif paketinin yapılandırılması
– İşe alımın gerçekleştirilmesi
7. Garanti Süresi ve Takip
– Adayın iş performansı ve şirkete uyumunun takip edilmesi

-->

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince iş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
İnproda İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Türkiye İş Kurumu'nun 1227 numaralı lisans sahibi özel istihdam bürosudur.
Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87